OPG Matulić

Proizvodi sa HOP oznakom:
Domaći sapuni ( Smokvun i Slavuja )
Marinirana riba (trlja i orada)
Pašmanska kvasina
Fina kremica
Domaći sapuni (Lucmarin, Morski sapun, Sensual, Ruža)

GSM: +385 98 994 1634
e-mail: modusvive@gmail.com